งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
ข่าวจากเว็บไซต์
ขอเชิญผู้บริจาคโลหิต เรามีหน่วยวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ.ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น 3 บริเวณCampus Zone 11:00-20.00 น. (ขยายเวลาให้บริการ)