งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
ข่าวจากเว็บไซต์
ขอเชิญผู้บริจาคโลหิตร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ป่วยประจำที่ต้องการเลือดและผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดในการรักษานั้นมีความขาดแคลนอย่างหนัก ณ.ขณะนี้ ออกจากบ้านมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันเท่าที่จะทำได้นะคะ