งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
ข่าวจากเว็บไซต์
สำหรับ 19-22 พ.ย. ปิดให้บริการรับบริจาคโลหิต แต่สามารถบริจาคได้ในอาทิตย์ที่ 22 ณ.หน่วยฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น 3 โซน Central ขอเชิญผู้บริจาคโลหิตร่วมกันบริจาคโลหิต ได้ทุกวัน ทั้งวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ ณ.อาคารพลังใจ ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เราเปิดให้บริการทุกวัน 8:30-15:30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) เรียนเชิญในวันหยุดได้เลยเมื่อคุณมีเวลา เราขยายบริการ เนื่องจากขาดแคลนเลือด มาช่วยกันนะคะ