งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
ข่าวจากเว็บไซต์
เปิดให้บริการรับบริจาคโลหิตทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 8:30-15:30 ขอเชิญผู้บริจาคโลหิตร่วมกันบริจาคโลหิต ได้ทุกวัน ทั้งวันหยุด ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ณ.อาคารพลังใจ ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เราเปิดให้บริการทุกวัน 8:30-15:30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) เรียนเชิญในวันหยุดได้เลยเมื่อคุณมีเวลา เราขยายบริการ เนื่องจากขาดแคลนเลือด มาช่วยกันนะคะ